Historian käyttöalueet


Historian hyödyntäminen edistää yritystoimintaa uudella kiinnostavalla tavalla. Historia herättää oivalluksia ja lisää luovuutta, se innoittaa vertailuun ja moniulotteiseen ajatteluun.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa historia luo pohjan ymmärrykselle - ajatusten ja ihmisten kohtaamiselle. Katsaus Suomen, suomalaisen ajattelutavan, arvojen ja kulttuurin kehitykseen edistää monikulttuurista yhteistyötä.

Vuosijuhlissa tietorikas ja viihdyttävä tarina yrityksen tärkeimmistä vaiheista muodostaa tilaisuudelle luontevan rungon. Historia kytkee yrityksen vaiheet osaksi laajempaa yhteiskunnallista kehitystä.

Historia-aiheinen katsaus on uutta ja hyödyllistä viihdettä. Historia vie ajatukset auttamatta hetkeksi muualle katkaisten pitkän työpäivän, seminaarin tai suurta keskittymistä vaativan asiakastilaisuuden.


Historiaa käytetään

• asiakas- ja henkilöstötilaisuuksissa
• tuotelanseerauksissa
• PR-tilaisuuksissa
• vuosijuhlissa
• vierailuilla
• seminaareissa ja kokouksissa
• lounailla ja päivällisillä
• yritysjuhlissa
• esitteissä ja kotisivuilla
• vuosikirjoissa
• asiakaslehdissä

Kertomuksena kiitos!
Tarinankerronta on syvävaikutteista, mieleenpainuvaa ja yhteishenkeä luovaa. Suullisesti kerrottu tarina viihdyttää ja inspiroi - se muistetaan.

Kirjallisena kiitos!
Tarinan voi myös kertoa kirjoitetussa muodossa yrityksen kotisivuilla, esitteissä tai messuseinäkkeissä.

Juontona kiitos!

Historia yhdistää luontevasti tilaisuuden eri ohjelmat ja antaa samalla uuden arvokkaan näkökulman.


Tallennettuna kiitos!
Digitaaliseen muotoon nauhoitetut haastattelut on tehokas tapa kerätä, tallentaa ja välittää yrityksen, instituution tai henkilön historiaa ja arvoja.

 

osterman.fi