Historian lisäarvo


Historia on ihmiskunnan kokemusten arkisto – valtava tietopankki. Menneisyys tuo oivallusta, ymmärrystä ja perspektiiviä nykypäivän toimintaan. Historialla on suuri lisäarvo, se stimuloi vertailuun ja moniulotteiseen ajatteluun. Sen avulla on mahdollista hahmottaa suurempia kokonaisuuksia ja ymmärtää syitä ja seurauksia. Historia motivoi ja innostaa luovuuteen ja uudenlaiseen jäsentämiseen.

Luovuuden ja uusien ratkaisujen löytäminen perustuu useimmiten vanhojen, tunnettujen asioiden yhdistelemiseen uudella tavalla. Aidosti uusia ratkaisukeinoja syntyy harvoin. Historian tuomia impulsseja ja näkökulmia voi hyödyntää avoimesti ja rajoituksetta uusiin ajatuksiin ja innovaatioihin, kopioimatta kilpailijaa.

Koska modernit yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa, ei niillä usein ole aikaa, mahdollisuutta eikä välineitä itse hyödyntää historiaa. Jotta liike-elämä voisi käyttää historian lisä-arvoa edukseen tarvitaan ammattihistorioitsijoita, jotka saattavat tiedon ja kokemuksen yritysten käyttöön.

Osterman Oy on kehittänyt tietointensiivisen palvelun, joka käyttää historiaa laadulliseen ongelmanratkaisuun. Palvelun lähtökohtana ovat asiakasyrityksen nykytavoitteet ja haasteet. Lopputuote on ytimekäs ja ajatuksia herättävä.

 

 

osterman.fi