Tarinoiden hyödyntäminen


Tarinat, kaskut, kertomukset ja katsaukset; erilaiset narratiivit, ovat ajankohtainen viestintäkeino. Ne tuovat tervetulleen tuuletuksen perinteiseen yritysjargoniin. Tarinat ovat postmodernille ajalle tyypillisiä ilmiöitä. Väitetään jopa, että tarinat ovat organisaatiokehityksen uusi sampo. Historia-aiheinen katsaus on tarinana kestävä, sillä se ei ole fiktiivinen.

Tarinankerronta on syvävaikutteista, mieleenpainuvaa, yhteishenkeä luovaa, viihdyttävää ja inspiroivaa. Tarina sisältää metaforia, joiden avulla on erityisen hyvä kuvata heikosti havaittavia ja abstrakteja ilmiöitä. Päämäärähakuisella tarinalla voi selkeän ja voimakkaan ydinviestin välittää uudella tavalla, joka tavoittaa kuulijakunnan.

Ainutlaatuisilla hetkillä ja elämyksillä on tilaus ajassa. Kerrontaa käytetään selittämään ja viihdyttämään – inspiroimaan niin henkilöstöä, asiakkaita kun myös yritysjohtoa. Tarinoita sovelletaan mm. johtamiseen, markkinointiin, mainontaan ja organisaation sisäiseen kommunikaatioon.Tarina viestii monisäikeisiä ajatuksia ja innostaa toimintaan. Sen herättämät assosiaatiot auttavat muistamaan ja ne on helppo palauttaa mieleen.


käyttöalueet
"A good story efficiently and powerfully conveys knowledge that often cannot be communicated as effectively in other ways. Stories are powerful because they show us rather than tell us, dramatically enacting a truth that can move us and influence the way we see things."

Maailmanpankin tiedonhallintaohjelman (Knowledge Management Program)
ent. johtaja Steven Denning

 

osterman.fi