Nyttoanvändning av historia

Vi erbjuder företagsvärlden historia som en underhållande kunskapsintensiv tjänst. Historia ger affärslivet nya jämförelseobjekt och perspektiv, det medför insikt och förståelse.

3D- glasögon på 1940-talet, Lehtikuva / Superstock
 

 

osterman.fi